Vem kan validera?

  • Den som har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete men saknar formell utbildning.
  • Den som har utbildning/erfarenhet från ett annat land har möjlighet att validera och få en formell utbildning.

Hur går det till?

Efter en första kontakt gör vi en kartläggning av kunskaper/erfarenheter och upprättar en individuell studieplan. Här dokumenteras vilka kurser som kan valideras/prövas och kurser som behöver läsas. Genom kännedom om den enskildes kunskaper, erfarenheter, behov och förutsättningar erbjuds en individuell och flexibel studiegång. Vi tar vara på den enskildes behov så att en reell möjlighet ges att visa sin kunskap och kompetens.

Betygssättning sker enligt skolverkets nationella kunskapskrav.

Kurser som erbjuds validering/prövning, se under fliken kurser.

Vad är validering?

Definition enligt skollagen:

”Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur det förvärvats”

Validering är ett sätt att få bevis på de kunskaper som du redan har, som du skaffat dig i arbetslivet, genom tidigare utbildningar och kurser mm.

Validering är en metod där individens kompetens utforskas, identifieras och värderas.

Resultatet av en validering är att genom prövning få betyg på sin kompetens enligt skolverkets nationella kunskapskrav.

Några tankar från personer som validerat:

”Jag har upptäckt hur mycket jag kan och blivit säkrare inombords”

”Att kunna sätta ord på min praktiska erfarenhet och komplettera den med formell kunskap har verkligen varit meningsfullt”

”Bra att validera i grupp, lärt mig mycket av andra, bra diskussioner”

”Lärarna har genom hela valideringen varit stödjande, inga kontrollanter”