Socialpedagogik, 100 poäng

Socialpedagogik, 100 poäng 

Kurskod: PEASOC0

Fullständig kursplan (Länk till Skolverket)

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Utanförskapets problematik på grund av människors livssituationer samt hur dessa påverkas av sociala, kulturella, kognitiva, fysiska och psykiska begränsningar.
  • Samhällsutvecklingens påverkan, och olika synsätt genom historien, på verksamheter inom vård och omsorg utifrån till exempel klass, kön och etnicitet.
  • Livsvillkor och möjlighet till utveckling för personer som är i behov av stöd och service från samhället.
  • Den fysiska miljön som patienter och brukare vistas i.
  • Socialpedagogiska insatser, till exempel boendestöd.
  • Socialpedagogiska arbetssätt och metoder där utgångspunkten bygger på mötet och relationen mellan patienter och brukare och personal.
  • Innebörden av olika begrepp och teorier inom området socialpedagogik, till exempel livsvärld, omsorgsarena, kommunikativ handling, dialogiskt förhållningssätt, omsorgskvalitet och mellanmänskligt.
  • Socialpedagogiska uppgifter, till exempel boendestöd i hemmiljö.
  • Det egna förhållningssättet i mötet med andra samt bemötandets betydelse.
  • Kommunikation och samtalsmetodik samt den mänskliga relationens betydelse för detta.