Medicin 1, 150 poäng

Medicin 1, 150 poäng 

Kurskod: MEDMED01

Fullständig kursplan (Länk till Skolverket)

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
  • Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
  • Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
  • Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar.
  • Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning.
  • Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
  • Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse av brand.
  • Medicinsk terminologi.