Kost och hälsa, 100 poäng

Kost och hälsa, 100 poäng 

 Kurskod: HALKOC0

Fullständig kursplan (Länk till Skolverket)


Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Kostens och måltidens betydelse för hälsa och välbefinnande.
  • Näringslära, livsmedelskvalitet och tillagning.
  • Betydelsen av fysisk aktivitet och vila för människors hälsa.
  • Hygien, smitta och smittspridning.
  • Olika allergier, deras konsekvenser och hur de kan hanteras.
  • Människors behov av specialkoster utifrån medicinska, kulturella och etiska skäl och hantering av detta.
  • Kritisk användning av information från olika källor.