Komplementärmedicin, 100 poäng

Komplementärmedicin, 100 poäng 

Kurskod: HAAKOM0

Fullständig kursplan (Länk till Skolverket)

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Den komplementärmedicinska historiken ur ett kulturellt perspektiv. Etiska perspektiv på komplementärmedicinska behandlingsmetoder.
  • Komplementära behandlingsmetoder och verkningssätt och effekter ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv.
  • Komplementära behandlingsmetoder i relation till skolmedicin.
  • Massage och beröring som terapeutisk metod och dess fysiologiska samt psykologiska effekter.
  • Lagar och andra bestämmelser som reglerar det komplementärmedicinska verksamhetsområdet.
  • Planering, genomförande och utvärdering samt dokumentation av komplementär metod i syfte att öka psykiskt, fysiskt eller socialt välbefinnande, till exempel taktil stimulering eller klassisk massage.
  • Yrkesetik i samarbete och kommunikation i utövande av komplementärmedicinska behandlingsmetoder.