Gymnasiekurser

Vi erbjuder kurser inom gymnasieskolans vård och omsorgsutbildning. Kurserna genomförs som validering och eller utbildning. Betygssättning sker enligt skolverkets nationella kunskapskrav. Dessa kurser gäller till och med juni 2021.

Från och med juli 2021 förändras kurser inom vård och omsorgsprogrammet enligt skolverket.

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng

Hemsjukvård, 100 poäng 

Hälsopedagogik, 100 poäng 

Komplementärmedicin, 100 poäng

Kost och hälsa, 100 poäng 

Medicin 1, 150 poäng 

Palliativ vård, 100 poäng 

Psykiatri 1, 100 poäng 

Psykiatri 2, 200 poäng 

Psykologi 1, 50 poäng 

Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng 

Socialpedagogik, 100 poäng 

Specialpedagogik 1, 100 poäng 

Specialpedagogik  2, 100 poäng 

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng 

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng 

Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng 

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng 

Kurser som gäller från och med juli 2021

Yrkespaket vård och omsorg – Skolverket

Hälsa                                                                                                                                Ergonomi 100                                                                                                                  Kost och hälsa 100                                                                                                          Mental träning 100

Hälso- och sjukvård                                                                                          Räddningsmedicin 100

Hälsovård                                                                                                                     Friskvård och hälsa 100                                                                         Komplementärmedicin 100                                                                                            Kost, måltid och munhälsa 100

Anatomi och fysiologi                                                                                                  Anatomi och fysiologi 1 50                                                                                      Anatomi och fysiologi 2 50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning                                          Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100                          Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100

Gerontologi och geriatrik                                                                                          Gerontologi och geriatrik 100

Hälso- och sjukvård                                                                                                    Hälso- och sjukvård 1 100                                                                                            Hälso- och sjukvård 2 100

Omvårdnad                                                                                                                    Omvårdnad 1 100                                                                                                          Omvårdnad 2 100

Psykiatri                                                                                                                          Psykiatri 1 100                                                                                                                Psykiatri 2 100

Psykologi                                                                                                                          Psykologi 1 50

Social omsorg                                                                                                                Social omsorg 1 100                                                                                                         Social omsorg 2 100

Ledarskap och organisation                                                                                      Ledarskap och organisation 100

Människan                                                                                                                      Etik och människans livsvillkor 100                                                                    Internationellt arbete 100

Människans säkerhet                                                                                        Människans säkerhet 100

Pedagogik i vård och omsorg                                                                  Vårdpedagogik och handledning 100′

Rättspsykiatri                                                                                                      Rättspsykiatri 100

Socialt arbete                                                                                                                Socialt arbete 1 100                                                                                                        Socialt arbete 2 100

Social omsorg                                                                                                      Socialpedagogik  100

Vård och omsorg specialisering                                                                              Vård och omsorg – specialisering 100