Övriga kurser

Kurser under våren 2021                                                                                                                                                            Utbildningen kommer att ske digitalt och fysiska möten i små grupper.

  • Introduktionsutbildning för nyanställd personal och semestervikarier inom äldreomsorg, psykiatri och personer med funktionsvariation.
  • Hygienutbildning för personal inom regional, kommunal och privat verksamhet.
  • Kurser kan erbjudas efter önskemål och behov.