Övriga kurser

Introduktionsutbildning för vikarier och nyanställd personal.

Hygien i vård och omsorg för personal, chefer och politiker.

Kompetenshöjning för personal exempelvis palliativ vård, vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

Kompetensutveckling av arbetsgruppen med fokus på individen som är i behov av vård och omsorg .

Handledarutbildning

Serviceassistent -en kortare utbildning som ger en grund för arbete inom äldreomsorg och sjukvård med arbetsuppgifter att servera mat, köksarbete, städning och annan service.