Vi erbjuder kurser inom gymnasieskolans vård och omsorgsutbildning. Kurserna genomförs som validering och eller utbildning. Vid distansstudier finns vi som pedagoger för stöd och handledning. Du når oss via mail, telefon eller personligt möte.

Vid validering får du till kurserna en frågeguide och resterande information hämtar du själv ut under respektive kursflik på hemsidan. Vid utbildning erbjuds en studiehandledning med uppgifter som  redovisas skriftligt och/ eller muntligt i grupp.

Betygssättning sker enligt skolverkets nationella kunskapskrav.

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng

Hemsjukvård, 100 poäng 

Hälsopedagogik, 100 poäng 

Komplementärmedicin, 100 poäng

Kost och hälsa, 100 poäng 

Medicin 1, 150 poäng 

Palliativ vård, 100 poäng 

Psykiatri 1, 100 poäng 

Psykiatri 2, 200 poäng 

Psykologi 1, 50 poäng 

Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng 

Socialpedagogik, 100 poäng 

Specialpedagogik 1, 100 poäng 

Specialpedagogik  2, 100 poäng 

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng 

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng 

Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng 

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng