Gymnasiekurser

Vi erbjuder kurser inom gymnasieskolans vård och omsorgsutbildningKurserna genomförs som validering och eller utbildning. Betygssättning sker enligt skolverkets nationella kunskapskrav.

Kurser som gäller från och med juli 2021 Se länk: Yrkespaket vård och omsorg – Skolverket

Dessa kurser gäller till och med juni 2021.

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng

Hemsjukvård, 100 poäng 

Hälsopedagogik, 100 poäng 

Komplementärmedicin, 100 poäng

Kost och hälsa, 100 poäng 

Medicin 1, 150 poäng 

Palliativ vård, 100 poäng 

Psykiatri 1, 100 poäng 

Psykiatri 2, 200 poäng 

Psykologi 1, 50 poäng 

Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng 

Socialpedagogik, 100 poäng 

Specialpedagogik 1, 100 poäng 

Specialpedagogik  2, 100 poäng 

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng 

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng 

Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng 

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng