För studerande

Vi använder oss av Google Classroom som lärplattform. Det är viktigt att du skaffar dig ett Google konto innan kursstart så att läraren kan ge dig mera information angående lärplattformen.

Till varje kurs finns litteratur som du kan ladda ner via utbildningsföretagen. Under valideringen/utbildningen erhåller du visst material från läraren.

Kontakt med din lärare sker via Google Classroom, mejl och fysiska möten i små grupper.

De praktiska momenten som t.ex. puls och blodtryck, sker i små grupper.

Vid validering ingår praktisk validering, vilket innebär att du arbetar på en arbetsplats tillsammans med en valideringshandledare.

Fortlöpande synpunkter från studerande och arbetsgivare är viktiga för oss. Skicka dessa till info@valideringsverkstan.se

Utvärdering kommer att ske under kursgång och vid kursslut.

Utvärdering kommer att skickas via mejl till arbetsgivaren efter avslutat uppdrag.