Vad är validering

Vem kan validera sina kunskaper inom vård och omsorg ?

  • Den som har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete minst ett år men saknar formell utbildning.
  • Den som har utbildning/erfarenhet från ett annat land har möjlighet att validera och få en formell utbildning.

Hur går det till?

Validanden och arbetsgivaren bjuds in till en informationsträff.                  Efter informationsträffen görs en kartläggning av validandens kunskaper, erfarenheter, självskattning och kompetensbedömning från arbetsgivare. Länk….                  Efter detta upprättas en individuell studieplan som innehåller kurser som kan valideras/prövas och som behöver läsas. Med utgångspunkt från studieplanen erbjuds validanden en individuell och flexibel studiegång.

Betygssättning sker enligt skolverkets nationella kunskapskrav.

Kurser som erbjuds validering/prövning, se under fliken kurser.

Vad är validering?

Definition enligt skollagen:

”Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur det förvärvats”

Validering är ett sätt att få bevis på de kunskaper som du redan har, som du skaffat dig i arbetslivet, genom tidigare utbildningar och kurser mm.

Validering är en metod där din kompetens utforskas, identifieras och värderas.

Resultatet av en validering är att genom prövning få betyg på din kompetens enligt skolverkets nationella kunskapskrav.

Några tankar från personer som validerat:

”Jag har upptäckt hur mycket jag kan och blivit säkrare inombords”

”Att kunna sätta ord på min praktiska erfarenhet och komplettera den med formell kunskap har verkligen varit meningsfullt”

”Bra att validera i grupp, lärt mig mycket av andra, bra diskussioner”

”Lärarna har genom hela valideringen varit stödjande, inga kontrollanter”